Home » Privacyverklaring Mercateo

Mercateo (hierna te noemen ‘Mercateo’ of ‘wij’) neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en onderhoudt het platform Mercateo in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming, met inbegrip van hetgeen dat wordt geregeld in de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (hierna te noemen: AVG). In deze privacyverklaring informeren wij u over de aard en omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens door Mercateo.

De verantwoordelijke partij is iedere bevoegde, nationale vestiging van Mercateo die het procurementplatform exploiteert voor het gebied waar de levering plaatsvindt. Een overzicht van de nationale vestigingen van Mercateo en de afzonderlijke procurementplatforms vindt u op https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

Voor het geval dat deze privacyverklaring niet op al uw vragen antwoorden biedt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming op dsb@mercateo.com.
De heer Henry Freiberg is de functionaris voor gegevensbescherming bij Mercateo.

De toezichthoudende autoriteit voor Mercateo is:

Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach (Duitsland)

1. Gegevensverwerking tijdens uw bezoek aan onze website

Mercateo exploiteert het procurementplatform Mercateo.

Als u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie, zoals het IP-adres, naar onze server gestuurd en daar tijdelijk opgeslagen. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1 letter f AVG. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit de volgende doeleinden:

 • de verbinding op de best mogelijke manier tot stand te brengen;
 • verzekering en optimalisatie van de gebruikersvriendelijkheid en instandhouding van onze website;
 • verzekering dat het systeem veilig en stabiel is;
 • om risico’s te vermijden en gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van een cyberaanval.


Verdere informatie over de gegevensverwerking op onze website vindt u in het document COOKIES, WEBANANALYSEDIENSTEN EN SOCIAL MEDIA (https://www.mercateo.nl/corporate/cookies/).

2. Gegevensverwerking bij registratie

U kunt zich registreren als klant of leverancier. Om veiligheidsredenen wordt uw klantaccount gesloten als u langer dan 4 jaar niet meer hebt ingelogd. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1 letter b of f AVG.

3. Gebruikersbeheer van de accounthouder

Bij het gebruikersbeheer kan de accounthouder bepaalde gebruikers als inkopers of aanvragers van producten toegang geven. De accounthouder is zelf verantwoordelijk voor beheer en organisatie van de gebruikers die hij toegang geeft. Daartoe heeft hij toegang tot verstrekte of gegenereerde informatie over de gebruikers.

De accounthouder heeft de volgende mogelijkheden:

 • gebruikersinstellingen configureren;
 • de gebruikers toegang verschaffen of ontzeggen;
 • de gegevens van gebruikersaccounts inzien en opslaan.

4. Gegevensverwerking tijdens het bestelproces

Het doel van de gegevensverwerking tijdens het bestelproces is om alle processen van een bestelling af te kunnen ronden. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1 letter b of f AVG. Uw e-mailadres is nodig voor de elektronische communicatie over uw bestelling en de afwikkeling ervan overeenkomstig art. 6, lid 1 letter c AVG. Om aan de contractuele verplichtingen te voldoen, geven wij de bestelgegevens door aan de leverancier of diens vervoerder voor de levering van de goederen of geboekte diensten. Verder kunnen wij het e-mailadres en eventueel ook het telefoonnummer doorgeven aan de leverancier en diens vervoerder om de aflevering van de goederen te regelen.

Voor de uitvoering van de overeenkomst kan het nodig zijn de gegevens door te geven aan onze betaaldienstverlener of aan de bank die wij daartoe opdracht hebben gegeven. Dit is afhankelijk van de gekozen betaalmethode.

Op het platform dat Mercateo exploiteert kunnen ook andere partners goederen en diensten ter verkoop aanbieden. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de partners.

5. Controle van zakelijke klanten en kredietwaardigheid, fraudepreventie, incasso

Controle van zakelijke klanten
Wij gaan na of de klant een consument is. Wij moeten deze controle uitvoeren om consumenten uit te sluiten, aangezien het platform volgens de Algemene Voorwaarden uitsluitend voor zakelijke klanten is bedoeld. Zo moet de klant bijvoorbeeld een bedrijfsvergunning overleggen. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1 letter c AVG.

Controle van de kredietwaardigheid
Als Mercateo optreedt als verkoper, controleren wij uw kredietwaardigheid of die van uw bedrijf om het risico van wanbetaling, dan wel insolventie te beoordelen. Dit is ons gerechtvaardigde belang conform art. 6, lid 1 letter f AVG. Ter controle van de kredietwaardigheid geven wij de noodzakelijke gegevens (voor- en achternaam van de directeur, bedrijfsnaam, adresgegevens) door aan een van de volgende ratingbureaus:

 1. Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin, Duitsland
 2. Verband der Vereine Creditreform e. V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Duitsland
 3. Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland
 4. Crif GmbH, Rothschildplatz 3, A-1150 Wien, Oostenrijk (bij bestellingen buiten Duitsland)
 5. Coface Central Europe Holding AG, Marxergasse 4c, 1030 Wien, Oostenrijk
 6. Crif AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zürich, Zwitserland (bij bestellingen binnen Zwitserland)

Fraudepreventie
De bestelinformatie kan worden gebruikt om te controleren of er sprake is van een afwijkende bestelling. Een dergelijke controle ter preventie van fraude is voor ons een gerechtvaardigd belang volgens art. 6, lid 1 letter f AVG.

Incasso
Wij kunnen de gegevens voor een incasso doorgeven aan een incassodienst wanneer facturen ondanks herhaalde aanmaningen niet worden voldaan.

6. Verdere gegevensverwerking

Verder worden er gegevens verzameld en opgeslagen die u ons expliciet zelf verstrekt, of die wij verkrijgen tijdens contact per e-mail, telefoon of anderszins (bijv. tijdens een live-chat (Intercom), of middels een formulier voor feedback). Voor iedere procedure laten wij u weten welke gegevens noodzakelijk zijn, voor zover dit niet uit de procedure zelf blijkt. Verder kan daarbij ook informatie zoals IP-adres, datum of tijdstip worden verzameld. Wanneer er communicatiesoftware van derden wordt gebruikt, kunnen externe aanbieders gebruiksgegevens en metadata verwerken om veiligheidsredenen, optimalisatie van de dienstverlening of voor marketingdoeleinden. Neem daarom de privacyverklaring van de externe aanbieders in acht.

Verder worden gebruiksgegevens die u tijdens het gebruik van het platform achterlaat (bijv. uitgevoerde zoekopdrachten) verzameld. De gebruiksgegevens kunnen persoonsgegevens of gegevens omtrent een bedrijf inhouden of het mogelijk maken om conclusies uit dergelijke gegevens te trekken. De gebruiksgegevens worden automatisch opgeslagen in server log files (protocolbestanden). Deze bestanden worden gebruikt om het gebruik van de functies op het platform prettiger te maken, de prestaties ervan te garanderen en te verbeteren. Voor ons is dit een gerechtvaardigd belang volgens art. 6, lid 1 letter f AVG.

7. Winacties/gratis aanbiedingen

Als u deelneemt aan winacties van Mercateo, gebruiken wij de gegevens die u hebt verstrekt om de aan de winacties deel te nemen, in het bijzonder om u te informeren over gewonnen prijzen en eventueel ook over reclame van onze aanbiedingen en/of aanbiedingen van partners of leveranciers. Verdere informatie vindt u bij de winacties. Wij kunnen de toestemming voor deelname aan winacties of de ontvangst van gratis aanbiedingen, zoals bijvoorbeeld whitepapers, afhankelijk maken van de aanmelding voor de nieuwsbrief. In dit soort gevallen is instemming wettelijk voorgeschreven. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1 letter a, f AVG.

8. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden en nieuwsbrief

Voor Mercateo is de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden een gerechtvaardigd belang volgens art. 6, lid 1 letter f AVG. Als u geregistreerd bent of bij ons als klant te boek staat, kunnen wij uw adresgegevens verwerken om u, onafhankelijk van een abonnement op de nieuwsbrief, te informeren over producten en dienstverlening, over relevante nieuwsberichten of om u uit te nodigen deel te nemen aan enquêtes.

Voor de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden kunt u te allen tijde en zonder verdere kosten gebruik maken van uw recht van bezwaar, voor de gehele communicatie of voor een bepaald kanaal voor communicatie en met uitwerking voor de toekomst. Als u gebruik maakt van het recht van bezwaar wordt het contactadres in zijn geheel of voor een bepaald kanaal voor communicatie geblokkeerd voor verdere commerciële gegevensverwerking. U kunt bezwaar aantekenen via de link voor afmelding (onderaan een reclamemail), per e-mail of per post aan de genoemde contactpersonen.

Verder sturen wij u een nieuwsbrief per e-mail als u zich hebt aangemeld (toestemming volgens art. 6, lid 1 letter a AVG). Via de nieuwsbrief ontvangt u informatie over nieuwe en/of voor u interessante producten/artikelen, informatie over Mercateo en haar partners, webinars, winacties en evenementen. Wij streven hiermee onze eigen reclamedoeleinden na of die van derden (onze leveranciers, fabrikanten en partners). U kunt zich op de nieuwsbrief abonneren door middel van de zogenaamde double opt-in. Als u uw e-mailadres invoert, ontvangt u na aanmelding een e-mail waarin u wordt gevraagd de aanmelding te bevestigen. Alleen zo kunnen we uitsluiten dat iemand zich met een vreemd e-mailadres aanmeldt. Wij protocolleren de ontvangst van de aanmelding voor de nieuwsbrief. De toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief kan te allen tijde worden herroepen. De link voor de herroeping vindt u onder iedere e-mail.

Bij de nieuwsbrief en bij reclamemails maken wij gebruik van tracking om het succes te meten en zo onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. Op deze wijze kunnen wij het gebruik van de e-mails analyseren. Het is niet onze intentie om het gebruikersgedrag van afzonderlijke personen te analyseren.

Verdere informatie, met name over online-marketing vindt u in het document COOKIES, WEBANANALYSEDIENSTEN EN SOCIAL MEDIA.

9. Doorgeven van gegevens aan derden

Voor de verwerking van gegevens maakt Mercateo deels gebruik van de diensten van derden zoals een verwerker. Deze externe dienstverleners worden met grote zorgvuldigheid uitgekozen. Met name bedrijven die met Mercateo verbonden zijn, verwerken hun gegevens samen met Mercateo of in opdracht van Mercateo. Indien er gegevens doorgegeven worden voor administratieve redenen, berust het doorgeven van gegevens op onze gerechtvaardigde commerciële en bedrijfseconomische belangen volgens art. 6, lid 1 letter f AVG.

10. Websites van derden

Mercateo heeft geen invloed op de actuele inhoud van websites van derden die via het platform bereikbaar zijn, noch op de manier waarop deze websites worden geëxploiteerd. Mercateo is niet verantwoordelijk voor de privacybescherming van derden, noch voor de inhoud hun websites.

11. Ontvangers buiten de EU

Mercateo slaat uw gegevens binnen de Europese Unie op.
Met uitzondering van de gegevensverwerking die in de privacyverklaring, dan wel in het document COOKIES, WEBANALYSEDIENSTEN EN SOCIAL MEDIA wordt vermeld, zullen wij principieel geen gegevens doorgeven buiten de EU.

12. Wissen van persoonsgegevens

De gegevens die wij opslaan, worden zodra de rechtvaardiging ertoe niet meer bestaat, met name nadat het doel is bereikt, voor verdere verwerking geblokkeerd. Daarnaast worden de gegevens gewist na afloop van de termijnen voorgeschreven door het belasting- en handelsrecht, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt ingewilligd met een verder gebruik van uw gegevens of voor zover niet anders contractueel is overeengekomen.

13. Beveiliging van gegevens

Wij treffen de vereiste en geschikte technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van veiligheid te verzekeren. Daarbij gaan wij uit van de laatste stand van de techniek, kosten voor implementatie en de wijze, omvang, omstandigheden en doel van de verwerking, de waarschijnlijkheid dat er zich een risico voordoet, de uitwerking van risico’s op de rechten en vrijheden van de betrokken personen.

Voor uw veiligheid worden uw gegevens gecodeerd volgens het SSL-certificaat (Secure Sockets Layer) voor websites.

14. Rechten van de betrokkene

 • Recht op informatie: u kunt informatie verlangen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers die inzage in uw gegevens hebben, hebben gehad of zullen krijgen, de geplande bewaarduur, de herkomst van uw gegevens, voor zover de gegevens niet rechtstreeks bij u werden verzameld.
 • Recht op rectificatie: u kunt rectificatie verlangen van onjuiste gegevens, dan wel de aanvulling van correcte gegevens.
 • Recht op wissen en beperking van verwerking: u kunt verlangen dat uw persoonsgegevens worden gewist, dan wel een beperkte verwerking verlangen op grond van de wettelijke voorschriften.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u kunt verlangen dat u de persoonsgegevens die u hebt verstrekt in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u, of een ander verantwoordelijke persoon worden overgedragen.
 • Recht van bezwaar: hiertoe kunt u zich wenden tot de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke verblijfplaats of aan onze bevoegde toezichthoudende autoriteit.
 • Recht van bezwaar: u hebt het recht bezwaar aan te tekenen tegen de hier beschreven doeleinden van de gegevensverwerking op de rechtsgrondslag van art. 6, lid 1 letter f AVG. Anders dan bij de gegevensverwerking, zoals die wordt beschreven bij het punt ‘Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden en nieuwsbrief’, zijn wij alleen dan verplicht uitvoering te geven aan het recht op bezwaar als u redenen van doorslaggevend belang kunt noemen vanwege een specifieke situatie.
 • Om uw rechten te doen gelden kunt u contact opnemen met dsb@mercateo.com.

15. Wijzigingen in deze verklaring

Voor zover wijzigingen een aanpassing van de privacyverklaring noodzakelijk maken, zullen wij de privacyverklaring aanpassen.

Status 02 / 2021