Mercateo Studie
Indirecte inkoop in focus

in coöperatie met de hogeschool HTWK Leipzig

Weet u precies welke kosten uw inkoopproces met zich mee brengt?
Kent u uw besparingspotentieel bij de aanschaf van indirecte goederen?

Met deze studie ontvangt u een leidraad voor de optimalisatie van uw indirecte inkoop en het ontsluiten van strategisch potentieel.

Verspilt uw onderneming potentieel?

 
Deze studie heeft voor het eerst onderzocht welke kostenbesparingen er gerealiseerd kunnen worden door het proces van de indirecte inkoop te digitaliseren. Meer dan 100 Duitse bedrijven van uiteenlopende groottes hebben deelgenomen en inzicht gegeven in hun proces. Voor verschillende inkoopprocessen en processtappen worden zo de proceskosten voor het eerst transparant en vergelijkbaar. Dit helpt bedrijven om verborgen en hierdoor onbenut potentieel binnen hun eigen organisatie te identificeren.

Mercateo in coöperatie met HTWK-Leipzig

Processoorten binnen de inkoop

 
Welke processen worden gebruikt voor de inkoop van indirecte goederen? De ondervraagde Duitse bedrijven konden uit drie antwoordmogelijkheden kiezen. De resultaten tonen aan dat de mate van standaardisering en digitalisering per bedrijfsgrootte varieert.

De meerderheid van kleine en middelgrote bedrijven benut het potentieel van digitalisering niet. Er bestaat een kloof tussen kleine en grote bedrijven op het gebied van digitale tools en processen. Hoe groter een bedrijf, hoe eerder het gebruik maakt van digitaal ondersteunde processen.

Niet alleen de digitalisering van inkoopprocessen is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. In het algemeen geldt: hoe kleiner een bedrijf, hoe kleiner de kans op een gestandaardiseerd inkoopproces. Kleine bedrijven hebben hier een enorme achterstand.

Processoorten en kostdrivers

 
Vooral op het gebied van indirecte inkoop maakt de prijs van een product vaak slechts een klein deel van de totale kosten uit. Afhankelijk van het inkoopproces, komen er van bestelaanvraag tot betaling nog verschillende kosten bij.

Voor bedrijven zonder gestandaardiseerd inkoopproces komen er bovenop de productprijs nog 95,33 euro aan proceskosten bij. Deze stijgen bij een uniform maar handmatig proces tot 115,28 euro. Dit laat zien dat een gestandaardiseerd inkoopproces slechts een tussenstap is en digitaal ondersteund moet worden om inkoopkosten effectief te verlagen.

Digitale inkoopprocessen zijn efficiënt en besparen kosten. Per bestelling ontstaan gemiddeld 67,94 euro aan proceskosten. Dit laat een besparingspotentieel van meer dan 40% zien. Het onderzoek bevestigt dus: een efficiënte kostenbesparing is alleen mogelijk wanneer het inkoopproces digitaal verloopt.

Besparingspotentieel stap voor stap ontsluiten

 

Tijd is geld! Bedrijven met een een gedigitaliseerd inkoopproces realiseren van bestelaanvraag tot betaling aanzienlijke tijds- en kostenbesparingen. In vergelijking met een manueel proces dalen bij een digitaal ondersteund inkoopproces de kosten per processtap drastisch. In plaats van bijna 3 uur, duurt een gedigitaliseerd proces slechts 90 minuten.
Ondernemingen winnen door digitaal ondersteunde inkoopprocessen dus tot wel één uur aan arbeidstijd, verdeeld over de verschillende betrokken afdelingen heen. Dit spaart capaciteit en maakt het werk makkelijker. Zo blijft er voor alle betrokkenen meer tijd over om zich te concentreren op het werk dat daadwerkelijk belangrijk is.


Digitaliseren levert een strategische voorsprong

 
Een uur aan arbeidstijd besparen en daarbij de proceskosten van het bedrijf halveren. Dat maakt het verschil uit tussen een conventioneel en een gedigitaliseerd inkoopproces.

Van de ondervraagde bedrijven voelt 70% zich onvoldoende voorbereid op digitalisering. Dit terwijl het potentieel makkelijk toegankelijk is, wanneer inkoopprocessen digitaal ondersteund worden. De vergelijking in de infographic laat dit zien.

Meer informatie over dit onderzoek, contactgegevens en een infographic als download-bestand vindt u hier ».

Download de complete studie gratis via het onderstaande formulier.

Volledige studie gratis downloaden

 

Voor- en achternaam*

E-mail*

Telefoon*

Bedrijfsnaam*

Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf?*

Ik ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens overeenkomstig met de
privacyverklaring van Mercateo Nederland BV.

Bereken uw eigen besparingspotentieel!

 
Op basis van de inzichten van de studie 'Indirecte inkoop in focus' heeft Mercateo een proceskostencalculator ontwikkeld. Deze laat op eenvoudige wijze laat zien waar besparingsmogelijkheden liggen en waar bedrijven deze toe kunnen passen. De online proceskostencalculator is gratis beschikbaar onder www.besparingspotentieel-ontdekken.nl.

Besparingspotentieel berekenen »
Holger Müller

Prof. dr. Holger Müller over de motivatie voor deze studie

 
Deze studie maakt onbenut potentieel en verborgen proceskosten op het gebied van indirecte inkoop zichtbaar. Met behulp van de onderzoeksresultaten kunnen bedrijven hun processen evalueren en middels doelgerichte procesoptimalisatie besparingen genereren.

Dit onderzoek is een gezamenlijk project met de Hogeschool voor Techniek, Economie en Cultuur Leipzig (HTWK Leipzig) met het doel een betrouwbaar beeld van het inkoopproces van bedrijven te schetsen. Het werd gecoördineerd door prof. dr. Holger Müller van de faculteit voor Economische Wetenschappen.