Home » Support voor leveranciers » Whitelist (CSV)

Whitelist (CSV)

De zichtbaarheid van artikelen op het platform kan worden aangestuurd via een afzonderlijk CSV-bestand. Dit soort CSV-bestand wordt een whitelist genoemd en bestaat uit een lijst van artikelnummers. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Laat uw accountmanager bij Mercateo weten dat u een whitelist gaat uploaden door een korte e-mail te sturen naar info@mercateo.nl.

 


 

CSV-bestand aanmaken

Het bestand wordt in Excel aangemaakt. Op deze manier kunt u de zichtbaarheid van uw artikelen aansturen.

  • Kolom A krijgt altijd als kolomnaam SUPPLIER_AID
  • In kolom A op regels 2 en verder staan de artikelnummers van de artikelen die getoond moeten worden op het platform

 
Let op – Voor iedere catalogus is een aparte whitelist nodig
 

Benaming van het CSV bestand

Het voltooide bestand wordt als CSV-bestand geëxporteerd en opgeslagen. Zonder correcte bestandsnaam kan het bestand niet geactiveerd worden.

  • De bestandsnaam bestaat uit uw catalogusnummer met de toevoeging ‘_whitelist’
  • Sla het bestand op met de extensie .CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken)

 

Voorbeeld van de CSV-benaming:

Stel het catalogusnummer is ABC123, dan slaat u het bestand als volgt op:
  • ABC123_whitelist.csv

 


 

Uploaden via een FTP-server

Het voltooide CSV-bestand uploadt u per File Transfer Protocol (FTP) naar uw FTP-account bij Mercateo.

 


 

Voorbeeldbestand