Home » Support voor leveranciers » Veiligheidsinformatiebladen (VIB)

Veiligheidsinformatiebladen (VIB)

Een veiligheidsinformatieblad (VIB), in het Engels een Safety Data Sheet genoemd, is een gestructureerd document met informatie over de risico’s van een gevaarlijke stof of preparaat, inclusief aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk.

Indien producten gevaarlijke stoffen, bent u volgens de REACH-verordening verplicht om:
– veiligheidsinformatiebladen (fysiek of per PDF) aan de klant te verstrekken, en
– deze producten te kenmerken met EU-GHS codes.

Het veiligheidsinformatieblad moet uiterlijk bij de eerste levering van de stof/het mengsel aan de klant worden overhandigd (fysiek of per PDF). Als extra service voor de klant is op de artikeldetailpagina het veiligheidsinformatieblad te allen tijde te downloaden.

Direct naar:

1. Veiligheidsinformatiebladen in BMEcat 1.2 »
2. Veiligheidsinformatiebladen in de Mercateo CatalogueTool »
3. Veiligheidsinformatiebladen aanleveren via separaat CSV-bestand »
4. Bestanden uploaden via de FTP-server »

 


 

1. Veiligheidsinformatiebladen in BMEcat 1.2

Er zijn twee mogelijkheden om veiligheidsinformatiebladen in een BMEcat 1.2 mee te geven: als PDF of middels een URL/weblink. Geef dit aan onder MIME_INFO.

Voer als MIME_TYPE de omschrijving application/pdf in:

<MIME_TYPE>application/pdf</MIME_TYPE>

 
Voer bij MIME_PURPOSE altijd safety_data_sheet in:

<MIME_PURPOSE>safety_data_sheet</MIME_PURPOSE>

 
Als MIME_SOURCE, voer de volledige bestandsnaam óf URL in:

<MIME_SOURCE>safety_data_sheet_1.pdf</MIME_SOURCE>
<MIME_SOURCE>www.website.nl/pdf/safetydatasheet.pdf</MIME_SOURCE>

Let op – Een URL moet naar een pdf-bestand linken en niet naar een overzichtspagina

Zo ziet het uit in de BMEcat:
<MIME_INFO>
<MIME>
<MIME_TYPE>application/pdf</MIME_TYPE>
<MIME_SOURCE>safety_data_sheet_1.pdf</MIME_SOURCE>
<MIME_DESCR>safety data sheet</MIME_DESCR>
<MIME_PURPOSE>safety_data_sheet</MIME_PURPOSE>
</MIME>
<MIME>
<MIME_TYPE>application/pdf</MIME_TYPE>
<MIME_SOURCE>www.website.nl/pdf/safetydatasheet.pdf</MIME_SOURCE>
<MIME_DESCR>safety data sheet</MIME_DESCR>
<MIME_PURPOSE>safety_data_sheet</MIME_PURPOSE>
</MIME>
</MIME_INFO>

 


 

2. Veiligheidsinformatiebladen in de Mercateo CatalogueTool

Via de kolommen MIME_SOURCE8 / MIME_PURPOSE8 / MIME_DESCR8 van de Mercateo CatalogueTool geeft u veiligheidsinformatiebladen (PDF) mee voor uw producten.

  • Voer bij MIME_SOURCE8 de bestandsnaam inclusief extensie (.pdf) in
  • Voer bij MIME_PURPOSE8 altijd safety_data_sheet in
  • Voer bij MIME_DESCR8 de aanduiding Veiligheidsinformatieblad in

 
Let op: – Bestandsnamen mogen geen hoofdletters, speciale tekens of spaties bevatten.

Zo ziet het uit in de CatalogueTool:
Kolom AU Kolom AV Kolom AW
1 MIME_SOURCE8 MIME_PURPOSE8 MIME_DESCR8
2 Bestandsnaam
(Mag geen speciale tekens bevatten zoals ë,ä,î)
Soort Informatieblad
(Voor veiligheidsinformatieblad: safety_data_sheet)
Informatieblad Beschrijving 2
3 safety_data_sheet1.pdf safety_data_sheet Veiligheidsinformatieblad
4 fedcba.pdf safety_data_sheet Veiligheidsinformatieblad
5 654321.pdf safety_data_sheet Veiligheidsinformatieblad

 


 

3. Veiligheidsinformatiebladen via separaat CSV-bestand

Het bestand wordt in Excel aangemaakt en bevat alle artikelen uit de basiscatalogus, ook wanneer deze niet gewijzigd worden. Stuur bij de eerste keer aanleveren een testbestand naar info@mercateo.nl.

  • In kolom A (SUPPLIER_AID) staat altijd het artikelnummer
  • In kolom B (MIME_SOURCE8) staan de bestandsnamen inclusief extensie (.pdf)
  • In kolom C (MIME_PURPOSE8) staat de aanduiding safety_data_sheet
  • In kolom D (MIME_DESCR8) staat de aanduiding Veiligheidsinformatieblad

 
Let op – Bestandsnamen mogen geen hoofdletters, speciale tekens of spaties bevatten.

Zo ziet het uit in een Excel-bestand:
Kolom A Kolom B Kolom C Kolom D
1 SUPPLIER_AID MIME_SOURCE8 MIME_PURPOSE8 MIME_DESCR8
2 9988776655 654321.pdf safety_data_sheet Veiligheidsinformatieblad
3 4433221100 fedcba.pdf safety_data_sheet Veiligheidsinformatieblad
4 1234567890 yyyyyy.pdf safety_data_sheet Veiligheidsinformatieblad
 

Het CSV bestand exporteren

Het voltooide bestand wordt als CSV-bestand geëxporteerd en opgeslagen.

  • De bestandsnaam bestaat uit uw catalogusnummer met de toevoeging ‘_safetydatasheet’
  • Sla het bestand op met de extensie .CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken)
  • Contacteer uw accountmanager via info@mercateo.nl en kondig de update aan

 


 

4. Bestanden uploaden via de FTP-server

De voltooide BMEcat, de CatalogueTool of het CSV-bestand uploadt u per File Transfer Protocol (FTP) naar uw FTP-account bij Mercateo. Hoe dat gaat, leest u hier »

Om de bestanden correct toe te kunnen wijzen gebruikt u de volgende sub-mappen:

Catalogus (prijslijst) ./catalogID/catalog
Datasheets (PDF) ./pdf

 


 

Veelgestelde vragen

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Alle artikelen uit de catalogus moeten in het separate CSV-bestand vermeld zijn. Is dit niet het geval, dan kunnen er fouten optreden. Het is mogelijk om een testbestand te sturen naar info@mercateo.nl.