Home » Support voor leveranciers » Levertijd- en voorraadinformatie

Levertijd- en voorraadinformatie

Het aangeven van een betrouwbare levertijdsindicatie en actuele voorraadinformatie voor de producten in uw catalogus kan de uiteindelijke koopbeslissing van de klant positief beïnvloeden. Middels een CSV-bestand kunnen de levertijd- en voorraadinformatie geüpdatet worden voor een bestaande catalogus. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Laat uw accountmanager bij Mercateo weten dat u een CSV-bestand met daarin levertijd- of voorraadinformatie wil uploaden door een e-mail te sturen naar info@mercateo.nl.

 


 

CSV-bestand aanmaken en opslaan

De bestanden worden in Excel aangemaakt. Op deze manier kunt u levertijden en voorraadinformatie gemakkelijk actueel houden. Maak 2 separate bestanden aan wanneer u zowel de levertijd als de voorraadinformatie wilt updaten.

 • In kolom A (SUPPLIER_AID) staat altijd het artikelnummer
 • In kolom B op regel 1 staat de kolomnaam van de te wijzigen informatie: DELIVERY_TIME (levertijd in werkdagen) óf STOCK (voorraadinformatie)
 • In kolom B staan op regels 2 en verder de waarden die corresponderen met de artikelnummers uit kolom A
 • Alle artikelen uit de basiscatalogus moeten zijn opgenomen in het CSV-bestand, ook wanneer deze niet gewijzigd worden.

 
Let op – Artikelen zonder geldige levertijdsindicatie krijgen automatisch een levertermijn van 999 dagen toegewezen.

 

Het CSV bestand exporteren

Het voltooide bestand wordt als CSV-bestand geëxporteerd en opgeslagen.

 • De bestandsnaam bestaat uit de bedrijfsnaam met de toevoeging ‘_levertijdsindicatie’ of ‘_voorraadinformatie’
 • Sla het bestand op met de extensie .CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken)

 
Let op – Stuur bij de eerste keer aanleveren een testbestand naar info@mercateo.nl.

 


 

Uploaden via een FTP-server

Het voltooide CSV-bestand uploadt u per File Transfer Protocol (FTP) naar uw FTP-account bij Mercateo. Hoe dat gaat, leest u hier »

 


 

Voorbeeldbestanden


 

Veelgestelde vragen

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Alle artikelen uit de catalogus moeten in het separate CSV-bestand vermeld zijn. Is dit niet het geval, dan kunnen er fouten optreden. Het is mogelijk om een testbestand te sturen naar info@mercateo.nl.
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Maak 2 separate bestanden aan wanneer u zowel de levertijd als de voorraadinformatie wilt updaten.
Er zijn verschillende oorzaken voor een ongeldige levertijdsindicatie:

 • Het veld DELIVERY_TIME komt niet voor in de BMEcat.
 • Het veld DELIVERY_TIME is leeg.
 • Er werden geen cijfers ingevoerd.
 • De gebruikte cijfers zijn geen hele getallen.
 • De opgegeven cijfers zijn negatief of 0.

 
Let op – Bij geen of een ongeldige levertijdsindicatie wordt de levertermijn automatisch op 999 dagen gezet.

Indien de daadwerkelijke levertijd volgens onze eigen statistieken systematisch afwijkt van de verwachte levertijd, wordt deze gecorrigeerd op het platform. Mercateo bepaalt de levertijd reëel als de dag waarop 90% van de leveringen zijn aangekomen. Zorg daarom voor een betrouwbare levertijdsindicatie en een tijdige levering. Gebruikers beslissen op basis hiervan vaak bij welk magazijn ze willen kopen.