Home » Privacy en Veiligheid

 

1. Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Mercateo Nederland B.V., verder te noemen ‘Mercateo’, inzake de website www.mercateo.nl. Mercateo respecteert uw privacy en handelt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving gebaseerd op de EU General Data Protection Regulation (GDPR of AVG).

In het geval van vragen, die deze privacyverklaring niet beantwoord, neemt u contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming (dhr. H. Freiberg) via dsb@mercateo.com.

De toezichthoudende autoriteit voor de gehele Mercateo Groep is: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach, Duitsland.

2. Gegevensverwerking bij het bezoek aan onze website

Bij het bezoek van onze website worden de volgende gegevens automatisch naar onze server verzonden en tijdelijk door ons opgeslagen:

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van de serveraanvraag
 • naam en URL van de opgeroepen website
 • domeinnaam van de laatst bezochte website (Referral-URL)
 • browser, gebruikt besturingssysteem en access provider

 
De gerechtvaardigde belangen hiervoor zijn:

 • de optimalisatie van de verbindingsopbouw
 • de gebruiksvriendelijkheid van onze website
 • de veiligheid en stabiliteit van het systeem
 • de beveiliging / strafrechtelijke vervolging bij een cyberaanval

 
Onze website maakt gebruik van cookies, tracking tools, targeting procedures en social media plug-ins. Deze worden hieronder nader beschreven.

3. Gegevensverwerking bij de registratie

Gegevens die via het Mercateo-registratieformulier opgegeven worden, worden uitsluitend gebruikt voor de interne permanente opslag in een met wachtwoord beveiligd account. Hierbij worden ook het IP-adres, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen.
Omdat Mercateo uitsluitend bedoeld is voor zakelijke gebruikers worden alle registraties gecontroleerd om particulieren uit te sluiten.

4. Gebruikersbeheer als accounthouder

Accounthouders kunnen in hun account gebruikers toevoegen en beheren. De accounthouder heeft hiervoor toegang tot de door deze gebruikers verstrekte en gegenereerde gegevens en kan:

 • de instellingen van gebruikersaccounts configureren
 • toegang tot gebruikersaccounts verlenen en beëindigen
 • de gegevens van gebruikersaccounts inzien en opslaan


5. Gegevensverwerking tijdens het bestelproces

De via het registratieformulier opgegeven gegevens worden tijdens het bestelproces verwerkt om bestellingen af te kunnen handelen. Hiervoor is de volgende gegevensverwerking is noodzakelijk:

Uw e-mailadres wordt gebruikt voor communicatie omtrent uw bestelling en de afhandeling ervan.

Voor de uitvoering van de koopovereenkomst, worden de bestelgegevens doorgegeven aan de betreffende toeleverancier van Mercateo en, indien van toepassing, aan een vervoerder.

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode (vooruitbetaling, factuur of creditcard) kan het noodzakelijk zijn om gegevens door te gegeven aan onze payment service provider of de betreffende kredietinstelling.

Wij gebruiken Klarna (www.klarna.com/nl/privacy-statement) voor direct payments en EVO (www.evopayments.eu/en/data-protection) voor creditcardbetalingen.

6. Kredietcheck

Tijdens het bestelproces voeren wij vanaf een bepaalde bestelwaarde een kredietcheck uit. Ten behoeve van deze controle verstrekken wij de benodigde gegevens (voor- en achternaam directeur, organisatie- en adresgegevens) aan de volgende ratingbureaus:

 
Op basis van mathematisch-statistische berekeningen worden beoordelingen uitgevoerd. Hierbij worden ook uw adresgegevens in meegenomen. U kunt te allen tijde schriftelijk bezwaar maken tegen de overdracht van uw gegevens aan de ratingbureaus. In het geval van bezwaar behoudt Mercateo zich het recht voor om enkel de betaalwijze ‘vooruitbetaling’ aan te bieden.

Het gerechtvaardigde belang voor de kredietcheck is dat wij ons kredietrisico zo laag mogelijk willen houden.

7. Verdere gegevensverwerking

Verder verzamelen wij gegevens die u telefonisch, via e-mail of via onze online formulieren expliciet aan ons meedeelt.

Bovendien verzamelen wij bij het gebruik van het platform gegevens die u achterlaat (uitgevoerde zoekaanvragen), die de betreffende internetprovider meedeelt (o.a. het IP-adres van uw computer) en/of die via e-tracking worden gegenereerd. Deze kunnen persoonlijke- of bedrijfsgerelateerde gegevens bevatten of conclusies hierover mogelijk maken.

Tijdens uw bezoek aan Mercateo worden zonder registratie of login anonieme gegevens door uw browser aan ons verstrekt (bijv. browsertype, besturingssysteem en bezochte websites). Deze gegevens worden niet gebruikt om u of uw organisatie te identificeren. Zij worden automatisch in serverlogfiles opgeslagen en worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid en prestatie van het platform te waarborgen en te verbeteren.

8. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

De gegevensverwerking voor reclamedoeleinden is voor Mercateo een gerechtvaardigd belang. Bent u bij ons geregistreerd, dan verwerken wij uw contactgegevens en informeren wij u over producten, diensten en relevant nieuws, onafhankelijk van een abonnement op onze nieuwsbrief.

U kunt te allen tijde kosteloos per e-mail of post bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden voor het betreffende communicatiekanaal. Het betreffende contactadres wordt voor het betreffende communicatiekanaal op basis van uw tegenspraak geblokkeerd voor de verdere commerciële gegevensverwerking.

9. E-mailcampagnes

Wij versturen e-mailcampagnes (bijv. nieuwsbrieven) alleen met toestemming van de ontvanger. De bij de inschrijving opgegeven gegevens worden uitsluitend gebruikt voor e-mailcampagnes over: nieuwe en/of interessante producten, Mercateo (bijv. functionaliteiten), webinars, prijsvragen en evenementen. Wij streven hiermee reclamedoeleinden van Mercateo en van derden (onze toeleveranciers en fabrikanten) na.

Voor de inschrijving gebruiken wij de zogenaamde ‘double-opt-in-procedure’, waarbij u op uw e-mailadres een zogenaamde confirm-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw inschrijving te verifiëren.

Wij loggen uw inschrijving voor de nieuwsbrief. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden. Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door te klikken op de annuleringslink aan het einde van elke nieuwsbrief.

10. Websites van derden

Mercateo heeft geen invloed op de inhoud van websites van derden, die via Mercateo bereikbaar zijn en op de aard en wijze waarop deze websites beheerd worden. Mercateo is niet verantwoordelijk voor die databeveiliging, noch voor de inhoud van deze websites.

11. Ontvangers buiten de EU/EER

Met uitzondering van de hierna vermelde verwerking op onze websites, zullen wij uw gegevens niet doorgeven aan ontvangers buiten de EU/EER.

12. Cookies

Mercateo maakt gebruik van cookies. Deze kleine (tijdelijke) tekstbestanden worden op uw computer geplaatst wanneer u onze website bezoekt.

Dankzij cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer u bij Mercateo terugkomt. Bovendien helpen ze Mercateo om te zien hoe u onze sites gebruikt en hoe Mercateo beter en klantvriendelijker kan worden. Mercateo gebruikt cookies ook voor marketingdoeleinden.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen. Hou er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal werkt. Meer details vindt u op www.mercateo.nl/corporate/cookies.

13. Video’s

Voor de integratie van video’s gebruikt Mercateo de diensten van:

 
Wanneer u op onze website een video opent, wordt er een verbinding met de server van de betreffende derde partij tot stand gebracht en informatie over het gebruik naar deze verzonden. Het is ook mogelijk dat cookies op uw computer worden opslagen, in het bijzonder de tracker van Google Analytics.

Indien u ingelogd bent bij een account bij een derde partij, dan maakt u het voor deze partij mogelijk uw surfgedrag toe te wijzen aan uw persoonlijk profiel.

Mercateo heeft geen invloed op en geen kennis van de inhoud en het gebruik van de gegevens die door derden worden verzameld. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van de respectieve partij.

U kunt het verzamelen en verwerken van gebruiksgegevens door Google verhinderen middels de download en installatie van de volgende browser-plug-in: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

14. Social Media Plugins

Mercateo gebruikt de social-media-plugins van:

 
Wanneer u onze website bezoekt en de aanwezige plug-ins gebruikt en/of deze per klik activeert, wordt er een verbinding met de server van de betreffende derde partij tot stand gebracht en informatie naar deze verzonden.

Indien u ingelogd bent bij een account bij een derde partij, dan maakt u het voor deze partij mogelijk uw surfgedrag toe te wijzen aan uw persoonlijk profiel.
Mercateo heeft geen invloed op en geen kennis van de inhoud en het gebruik van de gegevens die door derde partijen worden verzameld. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van de respectieve partij.

15. Verwijdering van persoonsgerelateerde gegevens

Gegevens die wij opslaan worden, zodra de betreffende autorisatie niet meer bestaat, in het bijzonder nadat het doel is bereikt, voor verder gebruik geblokkeerd en na het verstrijken van fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of contractueel iets anders bent overeengekomen.

16. Databeveiliging

Mercateo neemt de beveiliging van persoonlijke gegevens zeer serieus en gebruikt adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige verwijdering, uitwisseling, toegang, manipulatie of verlies, alsmede tegen ander misbruik.

Uw gegevens worden beschermd door SSL (Secure Socket Layer) beveiliging. Een standaard die bijv. ook bij internetbankieren wordt gebruikt. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan de https://… of aan het slotsymbool in de adresbalk van uw browser.

17. Rechten

Recht op inzage. U heeft het recht een overzicht op te vragen van de verwerkingsdoeleinden, het soort persoonsgegevens, de ontvangers aan wie uw gegevens worden/zijn verstrekt, de geplande opslagtermijn en de herkomst van uw gegevens, indien deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld.

Recht op correctie. U heeft het recht om foutieve en/of incomplete informatie over uzelf te corrigeren. Recht op verwijdering (‘Het recht om vergeten te worden’). U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht om te verzoeken dat de door u verstrekte gegevens in een gebruikelijk, machine-leesbaar formaat aan u of aan een andere verantwoordelijke worden verstrekt.

Recht van bezwaar. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Recht op beperking. U heeft het recht de beperking van de gegevensverwerking te verkrijgen indien: u de juistheid van de persoonsgegevens betwist; de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van persoonsgegevens en u in plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan; de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; u overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar maakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Mercateo zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde gronden van u.

Recht op beroep. Het algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle hier omschreven verwerkingsdoeleinden die worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1f, van de GDPR). In tegenstelling tot de gegevensverwerking, die onder ‘Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden’ wordt beschreven, zijn wij alleen verplicht het bezwaarschrift uit te voeren als u redenen van groot belang aanvoert die voortvloeien uit een bepaalde situatie.

Mercateo behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Geldig sinds 25.05.2018

Vorige versie (geldig t/m 24.05.2018)