Home » Pers en Media » In de Media » “Standaardiseren is duur”

“Standaardiseren is duur”

In november 2019 publiceerde Facto Magazine, Nederlands grootste vakblad voor facility management en inkoop, het artikel “Standaardiseren is duur” over de studie Indirecte Inkoop in Focus, een gezamenlijk onderzoek van Hogeschool HTWK Leipzig en Mercateo naar verborgen proceskosten binnen de inkoop.

Auteur van het artikel, Maarten Erasmus, managing consultant bij onafhankelijke inkoopdienstverlener Emeritor, schreef onder andere dat standaardiseren in het onderzoek wordt gezien als een noodzakelijke tussenstap die voorafgaat aan het digitaliseren en dat 42% van de ondervraagde bedrijven uiteindelijk blijft hangen in de standaardisatie. Dit leidt tot hogere proceskosten voor de organisatie en een hogere werkdruk voor medewerkers. “Dus iets om rekening mee te houden”, concludeert Erasmus.

“Standaardiseren hoeft echter geen noodzakelijke tussenstap te zijn, maar kan eerder gezien worden als een optionele tussenstap”, zegt Robert Weitmann, Key Account Manager bij Mercateo, hierover. “Afhankelijk van de situatie versterken standaardiseren en digitaliseren elkaar zelfs. Beide kunnen gelijktijdig worden gerealiseerd zonder dat een organisatie daar problemen van ondervindt. Hierbij is het cruciaal dat er goed gekeken wordt naar wélke digitale tools er worden ingezet en met welk doel.”

Bedrijven vaak nog niet voorbereid op digitalisering

Dat veel bedrijven blijven steken in standaardisatie ligt volgens onderzoeker Holger Müller, hoogleraar voor Supply Chain Management aan de HTWK Leipzig, aan het feit dat 71% van de ondervraagde bedrijven zich niet voldoende voorbereid voelt op de uitdagingen van digitalisering: “Beslissingsnemers zijn zich ervan bewust dat door digitalisering grote besparingen gerealiseerd kunnen worden, maar het ontbreekt hen vaak aan een betrouwbare dataset om een business case op te kunnen bouwen. Hierdoor blijft de adoptie van digitale technologieën achter. Vòòr deze studie ontbrak het simpelweg aan concrete data per processtap met betrekking tot het besparingspotentieel. De onderzoeksresultaten bieden beslissingsnemers handvatten voor de optimalisatie van hun processen om gerelateerde besparingen te realiseren”, aldus Müller.

Het volledige artikel van Maarten Erasmus in Facto Magazine is hieronder te lezen:


 
Bron: Facto Magazine, 7e uitgave – november 2019 (print), pagina 25

Deel via: