Managed Supply

Vertrouwen en kwaliteit vormen de basis van elke langdurige zakelijke relatie. Daarom stellen wij hoge eisen aan de aanbieders waarmee wij samenwerken, met name betreffende hun verantwoordelijkheid voor mens, maatschappij en milieu. Deze zorgvuldig geteste en betrouwbare partners maken de best mogelijke variëteit aan artikelen op de Mercateo marktplaats mogelijk.

ecovadis


Om onze klanten een zo groot en divers mogelijk assortiment voor de indirecte inkoop aan te kunnen bieden, maakt Mercateo gebruik van diverse, gespecialiseerde partners. Deze leveranciers worden door onze accountmanagers getoetst op verschillende aspecten, zoals hun voorwaarden, het assortiment dat zij aanbieden en op algemene prestaties. Onze doelen hierbij zijn:

 • Partnerschappen ontwikkelen

  Wij gaan met onze leveranciers een strategisch partnerschap aan, waarbij wij vertrouwen op persoonlijk contact, samenwerking en een langetermijnbenadering. Op deze manier kunnen we het inkoopproces van onze klanten efficiënt en duurzaam maken.

 • Kwaliteitsnormen bewaken

  Wij verwachten van onze leveranciers dat zij een constant hoog kwaliteitsniveau in leveringen en ook concurrerende voorwaarden bieden. Dit controleren wij regelmatig en aan de hand daarvan wisselen wij met hen van gedachten om het beste resultaat te bereiken.

 • Compliance garanderen

  Wij begrijpen dat compliance belangrijk is voor onze klanten in termen van waardecreatie. Daarom streven wij er constant naar om volledig te voldoen aan alle bijbehorende eisen voor een betrouwbaar en juridisch compliant inkoopproces.

Vertrouwen en zekerheid

Integriteit en vertrouwen zijn essentiële onderdelen van het succes dat de Mercateo Groep sinds haar oprichting heeft geboekt. Wij communiceren deze waarden naar de buitenwereld en cultiveren ze dagelijks in onze omgang met leveranciers en klanten.

Externe audits en certificaten

Mercateo laat de kwaliteit van haar eigen processen en duurzaamheids-management regelmatig toetsen. Onlangs heeft de Mercateo Groep voor haar MVO-activiteiten (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) van onafhankelijk ratingbureau EcoVadis een bronzen medaille ontvangen. Op basis van hun beoordeling staat Mercateo met 52 behaalde punten in de top 12% van gecertificeerde bedrijven in de branche. Wij zetten ons nu en in de toekomst actief in om ons duurzaamheidsmanagement voortdurend te verbeteren.

Er is getoetst op vier thema's: Milieuvriendelijkheid, Arbeid & Mensenrechten, Ethiek en Duurzame Inkoop.


Waarden voor duurzaam succes

 • De Mercateo-belofte

  Wij zetten ons in voor eerlijke concurrentie en gelijke kansen en gaan geen overeenkomsten aan op kosten van derden. Wij verwachten van onze leveranciers dat zij hun afspraken nakomen. En wat we van onze partners verwachten, geldt natuurlijk ook voor onszelf.

 • Databeveiliging

  Wij nemen databeveiliging serieus en hebben passende maatregelen genomen om gegevens te beschermen. Zo werken wij o.a. met de SSL-coderingsstandaard en hosten en verwerken we alle data op servers in Duitsland, geheel in lijn met met de AVG.

 • Bescherming van rechten

  Wij zorgen ervoor dat intellectueel eigendom wordt beschermd en dat andere beschermende rechten in acht worden genomen. Wij verkrijgen productgegevens en productafbeeldingen rechtstreeks van de fabrikant of van gekwalificeerde content service providers.

 • Kwaliteit bewaken

  Wij hanteren verschillende testprocedures om merkpiraterij, grijze goederen en plagiaat te voorkomen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat er geen namaakproducten via onze platforms worden verkocht.

Code of Conduct


Mercateo's Code of Conduct beschrijft de basisvereisten die onze zakenpartners in acht dienen te nemen, met name betreffende hun verantwoordelijkheid ten opzichte van mensen, de maatschappij en het milieu. Mercateo verwacht van haar aanbieders dat zij deze principes in de gehele toeleveringsketen volledig accepteren en actief doorvoeren.

Onze gedragscode kunt u hier bekijken.

Geteste en gekwalificeerde leveranciers


Diversiteit is erg belangrijk bij Mercateo en dit komt ook tot uiting in ons aanbod op de marktplaats. Wij werken namelijk samen met honderden leveranciers van alle handelsniveaus in 14 Europese landen. Deze strategische partnerschappen stellen ons in staat om voor onze klanten een assortiment van miljoenen artikelen - inclusief classificatiegegevens - digitaal beschikbaar te maken onder één crediteur.


Ontwikkeling van strategische partnerschappen

Voor ons begint de strategische samenwerking al bij de eerste kennismaking met de leverancier. Wij hechten hierbij veel belang aan persoonlijk contact, regelmatige evaluatiemomenten en streven naar een langetermijnrelatie.

 • Leveranciersselectie

  We willen de beste leveranciers over de grenzen heen selecteren en nemen onze beslissingen uitsluitend op basis van objectieve criteria. Daarbij houden we rekening met servicegerichte-, prijs- en logistieke aspecten, maar ook met constante kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Hier gaan we volgens een uniforme procedure te werk en werken we altijd transparant.

 • Leveranciersbeoordeling

  Leveranciers worden regelmatig en uitgebreid geëvalueerd en geclassificeerd aan de hand van gestandaardiseerde evaluatiecriteria. Het resultaat wordt persoonlijk met de leverancier besproken en eventuele optimalisatiepunten worden in verdere samenwerking met de leverancier overeengekomen. In geval van afwijkingen controleren we of er verbeteringen zijn aangebracht in het belang van onze klanten.

 • Leveranciersontwikkeling

  De resultaten van de leveranciersbeoordeling worden omgezet in maatregelen voor leveranciersontwikkeling en dienen als basis voor verdere strategische oriëntatie. Ook delen we onze bevindingen over marktontwikkeling en klantenbehoeften met onze leveranciers om ze verder te ontwikkelen in het belang van een succesvolle concurrentie.

Wat klanten zeggen over Mercateo


 


"We zijn enthousiast over de enorme efficiëntie van onze inkoopprocessen en we zijn blij dat we samen met Mercateo in de schijnwerpers mochten staan op de Dutch Sourcing Awards 2013" ... lees meer »


René Berns, Manager Procurement Strategy & Processes
Essent Nederland B.V.


"Sinds de implementatie van Mercateo zien we een duidelijke stijging in de compliance van 15% naar ruim 60%. We streven er de komende periode naar om dit te kunnen verhogen naar 95%." ... lees meer »


Maikel Lekkerkerker, Head of Purchase NWE
Xella


"De lokale Mercateo teams, die de lokale taal beheersen en bekend zijn met de verschillende wettelijke grondslagen, waren een belangrijk onderdeel voor de succesvolle internationalisering." ... lees meer »


Andre Lückert, Hoofd Catalogus & Master Data
innogy SE