Mercateo Cataloguetool

Hier vindt u alle benodigde bestanden, screencasts, handleidingen en tips voor het aanmaken van uw catalogus op basis van Mercateo Excel sjablonen.

Uw catalogus aanmaken in 5 stappen


 

Excel sjablonen downloaden

Sjablonen invullen

Bestanden opslaan

Bestanden uploaden

Catalogus
gaat online

1. Excel sjablonen downloaden

Naast foto's (JPG of GIF), datasheets en/of veiligheidsinformatiebladen (PDF) bestaat een catalogus altijd uit een categoriserings- en een productbestand. Een Excel sjabloon voor deze twee bestanden download u hier:


categories_xxxx_nld_UTF-8 (40 KB)
products_xxxx_nld_UTF-8 (624 KB)

2. Handleidingen voor het invullen

Klik hieronder op categories en producten en bekijk de screencasts en de handleidingen voor het invullen van de twee Excel sjablonen:
 

 Categories - screencast en handleidingen
 Products - screencast en handleidingen

 
LET OP:

  • Verwijder geen kolommen en verander de volgorde niet.
  • In het bestand categories: verander en verwijder rij 1 tot en met 3 niet.
  • In het bestand products: verander en verwijder rij 1 en 2 niet.

3. Bestanden opslaan

Voordat u de ingevulde catalogusbestanden uploadt naar uw FTP-account bij Mercateo, moet u deze met aan aantal wijzigingen opslaan:

  • Vervang 'xxxx' met uw magazijnnummer bij Mercateo
  • sla de .xls-bestanden op als .csv (gescheiden door lijstscheidingsteken) of als .txt (tab is scheidingsteken)

 
Stel dus u heeft bij Mercateo het magazijnnummer 2035, dan slaat u de Excel-bestanden op als:


categories_2035_nld_UTF-8.csv
products_2035_nld_UTF-8.csv

of als:

categories_2035_nld_UTF-8.txt
products_2035_nld_UTF-8.txt

4. Bestanden uploaden

U upload via File Transfer Protocol (FTP) de volgende bestanden naar uw FTP-account bij Mercateo:

  • categoriserings- en productbestand
  • productfoto's
  • datasheets
  • veiligheidsinformatiebladen

 
Hoe dit precies werkt leest u hier ».

5. Catalogus gaat online

Na het overzetten van uw bestanden naar uw FTP-account, worden de bestanden door het systeem gecontroleerd.
Deze technische controle duurt maximaal 30-60 minuten. Indien zij foutloos verloopt gaat uw catalogus direct online.

LET OP:
Wanneer u uw catalogus voor de eerste keer aanlevert, dan wordt deze ook inhoudelijk gecontroleerd.
Hiervoor ontvangt u van uw accountmanager een preview link. Is alles oké en geeft u ook uw akkoord dan wordt uw catalogus online gezet.