Home » Afgelopen events » Mercateo Executive Summit 2015

Branche experts in gesprek met Mercateo over digitale B2B-netwerkvorming

Mercateo Executive Summit 2015

Voor de derde keer nodigde Mercateo op 10 november 2015 inkoopbeslissers en branche experts uit voor de Mercateo Executive Summit in Berlijn. Ze ontmoetten elkaar aan de vooravond van de opening van het BME-symposium in ‘de Berliner Freiheit’, om met elkaar van gedachten te wisselen over thema’s voor de toekomst van de inkoop.

Met het thema ‘Procurement 2020 – Transactional leadership redefined’ bood de Mercateo Executive Summit ook dit jaar weer een podium voor de uitwisseling van meningen en perspectieven. Wat vooral aan de orde werd gesteld waren vragen zoals ”Wat zijn de hefbomen binnen de inkoop, zodat deze als strategische partner in het bedrijf goed tot zijn recht kan komen?”. Verder werd er in het evenement vooruitgeblikt op de inkoop 2020 zoals met welke innovatieve e-procurementoplossingen de inkoop van morgen efficiënter ingericht kan worden. Het accent werd daarom gelegd op onderwerpen zoals internationalisering, change management en het afhandelen van transacties. En dus kwamen vertegenwoordigers van onder andere RWE, Bosch, SAG, Deutsche Bahn, Bombardier, Hermes, Deutsche Telekom op uitnodiging van Mercateo naar Berlijn.

 
De inleiding van het evenement werd verzorgd door Tim Cole. De bestsellerauteur en online journalist sprak in zijn keynote over het belang van inkoop voor de industrie 4.0. Tegelijkertijd blikte hij vooruit op de plaats die inkoop in het ‘bedrijf van 2020’ zal innemen. In het gelijknamige boek gaf Cole al aanbevelingen hoe bedrijven hun digitale toekomst kunnen inrichten en hij maakte in zijn presentatie nog eens duidelijk: “Als bedrijven nu niet de juiste weg inslaan om digitaal dividend te oogsten, zullen ze teruggang boeken.” Daarbij is Cole ervan overtuigd dat de inkoopfunctie een belangrijke drijvende kracht is voor de opkomst van de industrie 4.0 binnen bedrijven en Mercateo kan deze met procesgeoriënteerde oplossingen ondersteunen.

Sebastian Wieser (Mercateo oprichter) gaf zijn toekomstvisie op de inkoop. In een live demonstratie liet hij zien hoe bedrijven zich in de toekomst eenvoudig via het netwerk van Mercateo kunnen verbinden. “Wij willen voor onze klanten alle relaties van hun indirecte inkoop helpen te linken tot een digitaal netwerk en dat moet zo eenvoudig mogelijk, net zoals het bedienen van een smartphone”, legde Wieser in zijn presentatie uit. De strategische verdere ontwikkeling van het inkoopplatform Mercateo maakte het de aanwezige bedrijven nogmaals duidelijk met welk tempo de digitale netwerkverbindingen in de B2B-sector gerealiseerd wordt.

Hans Krug (Hoofd Centrale Inkoop van Miele) gaf de 60 genodigden een exclusieve inkijk in de inkoopstrategieën van Miele. In zijn presentatie ‘Dimensies van de waardestroom-optimalisatie’ wees hij aan de hand van verschillende inkoopscenario’s op de uitdagingen voor de inkoop en lichtte hij toe hoe Miele ze het hoofd biedt. Hij maakte duidelijk hoe belangrijk het voor de inkoopafdeling is om capaciteit vrij te maken, zodat er vaart gezet kan worden achter strategische kwesties.

Naast de jarenlange partners van Mercateo zoals Miele, bevonden zich ook veel nieuwe klanten onder de gasten. In rondetafelgesprekken hadden ze de gelegenheid over hun gerealiseerde projecten van gedachten te wisselen met RWE, Heraeus en Miele. Centrale onderwerpen waren internationalisering, verandermanagement, de afhandeling van transacties en het leveranciersnetwerk. Hier kwamen levendige gesprekken uit voort.

Ook buiten de ronde tafel gesprekken benutten de inkoopbeslissers van het Mercateo Executive Summit de gelegenheid om met collega’s in contact te komen en te netwerken. De deelnemers van het evenement prezen vooral de diversiteit in de presentaties en waren onder de indruk van de toekomstige ontwikkelingen van het Mercateo-platform.

Details van het evenement


Wat Mercateo Executive Summit 2015
Wanneer 10 november 2015
Waar Berliner Freiheit
Thema Procurement 2020 – Transactional leadership redefined

Deel via: